– Så dina texter blir klara, tydliga och griper tag i läsaren

Om ett budskap är för otydligt, krångligt eller komplicerat, når det inte fram och då är det ingen idé att skriva det. Skriften ställer höga krav på korrekthet eftersom skribenten inte har direktkontakt med läsaren. Det är viktigt att ett skriftligt budskap når mottagaren utan omsvep och att anpassa texten därefter.

I den här utbildningen får du lära dig hur du kan nå fram med ett budskap på bästa och enklaste sätt. Vi övar på att skriva olika typer av texter som är anpassade efter olika läsare. Vi går också igenom vad som gör en text svårläst eller lättläst.

Lär dig:

  • Hur du bär dig åt för att skriva enkelt och lättläst.
  • Att jämföra olika texters läsbarhet.
  • Hur du anpassar din text efter den specifika läsaren och situationen.
  • Om innehållets ordningsföljd och händelseförlopp.
  • Vad läsaren ska få veta.
  • Vad du kan ta hjälp av – tips på handböcker för att underlätta skrivandet.

För dig som:

  • Vill få andra att ta till sig innehållet i din text.
  • Vill engagera dina läsare.
  • Vill skriva klart och tydligt.

Stockholm

Adress till kurslokal:
Aktiviteten AB
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Ladda ner Kursinformationen som pdf