Var professionell, engagera och känn dig säker

Du som chef ska leverera ett budskap. Alla blickar är på dig. Du förväntas hålla intressanta, professionella och engagerande presentationer. För mottagarnas skull är det viktigt att du får med dem. För din egen skull är det viktigt att våga axla rollen och göra det på bästa möjliga sätt. Och att du känner att du har lyckats.

 

Lär dig:

 • Hur du planerar en professionell presentation.
 • Hur människor berörs.
 • Hur du får fram en röd tråd.
 • Hur du paketerar ditt budskap attraktivt.
 • Hur du presenterar information, verksamhetsmål, visioner eller problemlösningar.
 • Skillnaden mellan långa och korta presentationer.
 • Hur du använder språket på ett professionellt sätt.
 • Hur du fångar intresset.
 • Hur du upprätthåller människors intresse.
 • Kroppsspråk, vilka signaler vi sänder ut, vad vi avslöjar om oss själva – och hur vi vill uppfattas.
 • Inspirera och engagera.
 • Hantera nervositet och bli säkrare.
 • Hur du använder PowerPoint, tavla och blädderblock.
 • Hur du blir trovärdig.

För dig som:

 • Är chef och vill hålla bättre presentationer.
 • Vill kunna hålla intressanta och korta presentationer.
 • Vill få folk att lyssna.
 • Vill lyckas med presentationer och informationer.

Förberedelse inför kurs:

Var och en av er kommer idag att ha var sin presentation.

Du behöver redan nu förbereda dig på olika sätt:
tänka igenom vad du ska prata om (ämne) och skriva ner dina tankar och fakta.
Tag med dig allt material du tror du behöver. Då även dator.Gör ingen detaljplanering.

Ämnet bör vara något som du har/brukar/kommer att presentera i din arbetssituation
Detta innebär också att du kommer att behöva sätta av en del av kvällen första dagen för att förbereda dig.

För att skapa ett brett och allomfattande kursupplägg som inte bara stärker dig som presentatör, men också bemöter alla de frågor och situationer detta innefattas av, belyser kursledaren följande punkter under kursdagarna. Innehållet anpassas efter deltagargruppernas specifika behov. Ordningen av de nedanstående innehållspunkterna kan därför variera beroende på var kunskapsbehovet hos gruppen ligger- och vad som därför behöver betonas i sammanhanget.
Här får du en översikt av kursens innehåll:

 • Kursintroduktion
 • Deltagarpresentation – vad vill du förbättra
 • Att presentera som chef
 • Hög- och lågstatus beteenden
 • Använda ditt kroppsspråk för att backa upp ditt budskap
 • Att inleda och avsluta
 • Gör orden någon skillnad?
 • Arbeta mer metodiskt när du förbereder en presentation
 • Disponera grunden till framgång
 • Konsten att komma ihåg det du ska säga
 • Bli säkrare, effektivare och mera övertygande när du håller presentationer/informationsmöten
 • Nå fram med ditt budskap, påverka, få resultat
 • Presentera på ett ledigt, tydligt och intresseväckande sätt
 • Utveckla din stil, bli medveten om vad som är din styrka och göra det bästa av dina personliga förutsättningar
 • Använda hjälpmedel professionellt
 • Deltagarna gör en till två presentationer och får tydligt och utvecklande feedback av deltagare och kursledare

(Teori och övningar varvas. Kafferaster och lunchtid bestäms på plats.)

Stockholm

Adress till kurslokal:
Collector’s Victory Hotell
Lilla Nygatan 5
111 28 Stockholm

Ladda ner Kursinformationen som pdf