Att vara chef i en offentlig verksamhet ställer särskilda krav. Gör dig redo med en ledarskapskurs speciellt anpassad för dig som ska ta dig an den offentliga förvaltningen och de utmaningar som det för med sig.

Det finns flera faktorer som skiljer chefen i en offentlig förvaltning från andra chefer. Du måste vara kunnig om fenomen som ”jäv” och om annat som kan undergräva allmänhetens förtroende för vårt arbete. Hur bör vi hantera information, ”råd” och ”påpekanden” från personer inom eller nära det politiska systemet? Hur förhåller vi oss till media?

Vi går också igenom trender inom offentlig förvaltning. Vilka mer fundamentala förändringar kan vi se eller ana i samhället som kan komma att få stor påverkan på våra respektive verksamheter?

 

Lär dig:

  • Den offentliga förvaltningens värdegrund
  • Din verktygslåda för att styra och utveckla verksamheten.
  • Att få tid och resurser att räcka till.
  • Styrning av en mångkulturell grupp.
  • Hur du bygger din egen chefsplan.
  • Att skapa arbetsglädje och ansvarstagande hos medarbetarna.
  • Hur detaljnivån på styrningen blir rimlig.
  • Att ta de jobbiga samtalen.
  • Olika typer av chefskap (strategiskt, coachande, detaljstyrande).
  • Skydd mot korruption och bedrägerier.
  • Nudging – hur du ger andra en lätt knuff i rätt riktning.

 


Du kommer med hjälp av idéer från andra kursdeltagare och från din egen chef att utveckla en egen ”chefsplan”.

Kursen vänder sig till Dig som är relativt ny som chef/ledare i offentlig förvaltning och till dig som siktar på att snart ha en sådan position.
I offentlig förvaltning innefattar vi all kommunal, landstingskommunal och statlig verksamhet.

Kursen har den offentliga verksamheten i fokus eftersom den verksamheten kräver särskilda kunskaper och färdigheter.
Vi gör klart vad den offentliga värdegrunden består i och vad den kräver av oss som chefer.
Vi gör dessutom en historisk tillbakablick, och vi plockar en hel del russin ur chefs- och ledarskapskakorna från helt andra verksamheter.

Utbildningen sträcker sig över 2+1 dagar med några veckors mellanrum mellan de två delarna.Kursen är mycket praktiskt inriktad och har som utgångspunkt deltagarnas egna erfarenheter, utmaningar och hjärtefrågor. Alla bidrar! Vi lär känna varandra och har roligt med många gemensamma övningar och analyser.
På så sätt bygger vi också ett informellt nätverk som vi kan ha fortsatt utbyte av efter kursen. För att ge bra förutsättningar för detta begränsas antalet deltagare för varje kurs till högst 8 personer.
Läs mer här för mer närmare presentation av kursen..

Ladda ner Kursinformationen som pdf